Цікаво і доступно про хімію: головні переваги нового підручника для 8 класу Ольги Ярошенко

09.07.2021
Цікаво і доступно про хімію: головні переваги нового підручника для 8 класу Ольги Ярошенко

Ольга Ярошенко та її підручник.

Нова українська школа потребує відповідних підручників. Саме тому МОН України під оновлену навчальну програму проводило їх конкурс.

 

Серед переможців — доктор педагогічних наук, професор, академік Нацiональної академiї педагогiчних наук України Ольга Ярошенко, яка підготувала підручник хімії для 8 класу.


Це не перша перемога автора. У попередні роки тираж написаних Ольгою Ярошенко підручників — понад 2 мільйони примірників. За ними 15 років вивчали хімію і природознавство українські школярі.


Успіх невипадковий. Ольга Григорівна в науку прийшла шкільним учителем. Тож знає, яких підручників потребують учні та вчителі.


— Оновлений підручник добре структурований, вичерпний за змістом і написаний у повній відповідності до оновленої програми, — каже авторка Ольга Ярошенко, — забезпечує організацію освітнього процесу на всіх його етапах — сприйняття, запам’ятовування, застосування, оцінювання, створює умови не лише для роботи індивідуально чи фронтально, але і в малих навчальних групах, сприяє формуванню в учнів ключових і предметної хімічної компетентностей.


Він не перебирає на себе функції збірника задач і вправ чи книги для читання і є головною, але не єдиною навчальною книгою восьмикласників. Його доповнюють такі складові навчального комплекту, як «Збірник задач і вправ», «Робочий зошит», «Зошит для контрольних і практичних робіт».


— Щоб учням було цікаво працювати з нашим підручником і він мотивував їх до вивчення хімії, щоб вони легко орієнтувались у тексті кожного параграфа, був розроблений відповідний дизайн параграфів, — продовжує авторка.

 

— Параграфи розпочинаються анонсом «Опрацювавши параграф, ви зможете». Основний текст параграфа скомпонований у логічно завершені блоки навчальної інформації, що мають кольорові заголовки. Основний текст параграфів перемежуваний різноманітним ілюстративним матеріалом й анонсами «Пригадайте! Зверніть увагу!».

 

Нові поняття і правила пояснені, підкріплені прикладами, а де доцільно — алгоритмами. Для кращого сприйняття вони розташовані на кольорових плашках. Завдання для короткотривалої групової навчальної діяльності розташовані в тексті параграфа відразу після нового матеріалу, якого вони стосуються, у рубриці «Попрацюйте групами».

 

Узагальнення матеріалу наведено в рубриці «Стисло про основне». Завершують параграф завдання і вправи, диференційовані на дві групи «Знаємо, розуміємо», «Застосовуємо».

 

Лабораторні досліди і практичні роботи не відірвані від основного тексту, а включені в основний зміст параграфів і розташовані в рубриці «Хімія — це життя: сторінка природодослідника».

 

Додатковий матеріал вміщений у рубриці «Сторінка ерудита», а завдання для пошукової діяльності з використанням медіа — в рубриці «Працюємо з медійними джерелами».Розглянуті рубрики й умовні позначення підручника слугують учням зручним навігатором у пошуку потрібної навчальної інформації, сприяють самостійній роботі учнів, реалізації принципу дитиноцентризму в навчанні хімії.

 

А ще підручник налаштовує восьмикласників не на механічне запам’ятовування тексту, а на опанування компетентностей. Для учнів він — індивідуальний конструкт пізнавальної діяльності, для вчителя — методичний орієнтир у плануванні й реалізації освітнього процесу.


Пані Ольга наголошує, що, працюючи над підручником, пам’ятала, що останнім часом падає престиж хімії в очах учнів. На державному рівні це може обернутись зниженням конкурентоспроможності вітчизняної хімічної науки і промисловості.

 

Тому намагалася створити такий підручник, який цікаво і доступно донесе до учнів хімічні істини, стане фундаментом, на якому школярі успішно будуватимуть як своє життя, так і держави.

 

Микола ОЛЕКСАНДРЕНКО